BLACK FRIDAY 2022 – Hải Dương Computer

BLACK FRIDAY 2022

( Bắt đầu ngày 25/11/2022 Đến Ngày 27/11/2022 )

Nâng Cấp Máy Cùng HAI DUONG COMPUTER 

-Giảm giá CPU khi nâng cấp máy và Build PC

– Chương trình áp dụng một lần với mỗi khách hàng.

– Chương trình áp dụng cho cả cơ sở Hà Nội & Hải Dương

GIẢM GIÁ  LINH KIỆN – GAMING GEAR